Skandamata is the fifth day of Navratri

स्कंद माता देवीला केळी ही जास्त प्रमाणात आवडते

देवीला पिवळ्या रंगाची वस्त्रे घातली जातात

Skandamata is the fifth day of Navratri देवीचे स्वरूप

स्कंदमाता यांची पूजा करण्याची पद्धत

स्कंदमाता आवडता नैवेद्य

स्कंदमाता आणि भगवान कार्तिकेय यांची नम्रतेने पूजा करायची आहे

स्कंद माता देवीची आरती आणि मंत्र कसा ते पहा